# فوتوهایکو

فوتوهایکوی (90)

   عکس: عباس حسین نژادعکس بزرگتر مونا  در مه بهارقطاری گذشتدرختان خیس هایکوی برگزیده! ***** بدون نام  ریل ها می روندو گوشه ایعباس ***    حریم جانان  جاده و ریل و ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 25 بازدید