فوتوهايکو (۲۵)
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۱٩  

 

 

 

بی هیچ سوالی

مراقب پله ها

پیر مرد و دف

 

اشنا

***

باهم درسكوت

برپله حرف ميزنند

دف و پيرمرد

 

سارا

***

 

بالا می آيم

به سختی از پله ها

کور سوی فانوس

 

حسين مصطفی پور

***

 

قدم ميگذارند

بر خاطرات جوانيم.

پله ها

 

شمن

***

 

گامی به  بامی

امشب را مطرب پير

ماه می نوازد

 

سينا بهمنش

***

  

پير برگشت

با کتاب و گل و دف

اين پيام عصا بود

 

شيرين

***

 

گل سرخی در دست

آهنگ عشق در قدمهايش

پيرمردی با ردای سپيد

 

ندا ح

***

سايه ها
بزرگتر و جلوتر از ما
پير خميده زمزمه می کند


فاهوس
***